Komunikacja mobilna do mieszkańców w administracji samorządowej

Komunikacja mobilna do mieszkańców w administracji samorządowej

Informacje to najcenniejszy towar na rynku, jednak ich natłok i mnogość kanałów przez jakie do nas docierają nie raz powoduje szum informacyjny. W XXI wieku  wyzwaniem staje się więc skuteczne i sprawne dotarcie z informacją do konkretnej grupy osób. W dobie gdzie każdy żyje szybko, każda minuta jest na wagę złota, a dostęp do urządzeń mobilnych jest powszechny jednym z najlepszych rozwiązań jest zastosowanie komunikacji mobilnej. Coraz częściej bazuje na niej nie tylko biznes, ale i instytucje administracji publicznej w tym urzędy miast i gmin. Przykłady takich miast i gmin jak Legionowo, Lesznowola, Twardogóra czy Ciechanów pokazują, że komunikacja mobilna to doskonałe rozwiązanie pozwalające na komunikacje z mieszkańcami. Pozostaje więc pytanie czym jest komunikacja mobilna do mieszkańców i jak z niej korzystać?

Komunikacja mobilna w praktyce

Jak pokazują dane UKE, blisko 90% Polaków posiada dostęp do telefonu komórkowego, a ponad połowa do Internetu. Oznacza to, że telefon czy smartfon jest najlepszym i najszybszym narzędziem do komunikacji nad Wisłą. Ich ekrany są jednym z najbardziej osobistych i przyjaznych interfejsów z jakich korzystają ludzie. Dodatkowo urządzenia mobilne są tymi, które zawsze i wszędzie zabiera się ze sobą. Skutkuje to tym, iż informacja przekazywana w formie SMS lub MMS na pewno dotrze do odbiorcy, a co więcej, stanie się to w szybkim czasie. Statystyki pokazują, że obieranych jest 99% SMS-ów, z czego 90% odczytywanych jest  w mniej niż 3 minuty po ich dostarczeniu.

Administracja samorządowa a komunikacja mobilna

Bieżąca komunikacja mobilna do mieszkańców i przekazywanie najważniejszych informacji mieszkańcom, inwestorom czy turystom jest kluczowym elementem budowania pozytywnego wizerunku miasta czy gminy. Przygotowując strategie marketingowe czy promocyjne każda administracja samorządowa powinna zastanowić się nad modelem komunikacji z grupami docelowymi.  Jednym z najlepiej sprawdzających się rozwiązań jest komunikacja mobilna, daje ona możliwość przekazywania częstych komunikatów bez konieczności częstego, osobistego kontaktu z odbiorcami.

Szybka i przystępna komunikacja mobilna jest szczególnie doceniana przez administracje samorządową. Tania i skuteczna pozwala przekazywać informacje nie tylko za pomocą SMS-ów czy MMS-ów, ale i VMS (wiadomości głosowych na telefon stacjonarny lub komórkowy). Gminy, które ją wdrożyły notują większe zadowolenie mieszkańców z obsługi, a także zauważają redukcję kosztów i czasu związanego z obsługą mieszkańców.

Jedną z takich gmin jest Legionowo – jak mówi Prezydent miasta Roman Smogorzewski – wdrażając komunikację mobilną, głównym celem gminy  było dotarcie do mieszkańców z informacją. Dzięki wdrożeniu platformy mProfi.pl mieszkańcy za pomocą SMS-ów informowani są o najważniejszych sprawach z terenu miasta, o problemach technicznych (np. przerwach w dostarczaniu wody czy ciepła), nowych inwestycjach, zapraszani są na imprezy kulturalna oraz sportowe, a także mają możliwość uczestnictwa w ankietach i sondażach. Z kolei mieszkańcy mogą informować zwrotnie o napotkanych awariach i uszkodzeniach infrastruktury miejskiej jak oświetlenie, sygnalizacja czy ubytki nawierzchni.

Jak wykorzystywać komunikację mobilną w administracji?

Komunikacja mobilna do mieszkańców daje szerokie możliwości działania. Od przesyłania prostych wiadomości tekstowych, przez ich personalizację i automatyzację, aż do wdrożenia całego systemu komunikacyjnego, który pozwala wysyłać personalizowane komunikaty do różnych grup odbiorców, przeprowadzanie głosowań, sondaży, ankiet, szkoleń z zachowania się w sytuacjach kryzysowych czy informowania o statusie załatwionych spraw. Rozbudowanie komunikacji pozwala również na zaangażowanie mieszkańców w życie polityczne samorządu. Platforma pozwala na automatyczną rejestrację mieszkańców poprzez kody SMS lub formularze rejestracyjne publikowane na stronach urzędu. Dzięki temu urzędnicy nie muszą poświęcać czasu na obsługę subskrybentów. Co więcej komunikacja mobilna realizowana przez platformę mProfi.pl to okazja do dwukierunkowego kontaktu, nie tylko administracja może przekazywać swoje wiadomości, ale i mieszkańcy informować administracje. Daje to możliwość na rejestrowania zgłoszeń od mieszańców, np. o awariach czy usterkach, zbierania ich sugestii i pytań do prezydenta miasta czy rady miasta lub gminy – a co najważniejsze odpowiadania na przesłanie przez mieszkańców komunikanty niemal natychmiast. System udostępnia również bezpłatną dla mieszkańców aplikację mobilną, która znacznie poszerza możliwości komunikacyjne SMSa oraz eliminuje koszty z nim związane.

Zobacz także:

Film o wykorzystaniu komunikacji mobilnej z mieszkańcami w Legionowie

Pobierz bezpłatny poradnik o komunikacji w administracji terytorialnej

Komunikacja mobilna do mieszkańców

Avatar

Grzegorz Obrębski

Pasjonat nowoczesnych technologii, od zawsze związany z branżą telekomunikacyjną oraz IT. Na co dzień prowadzący wraz ze swoim zespołem działania marketingowe oraz rozwijający współpracę z klientami w celu zapewnienia im innowacyjnych i praktycznych rozwiązań w tych dziedzinach.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Komentarz
Imię i nazwisko
Email
Strona internetowa