Integracja wysyłki SMS przez API

Wzbogać swój system o moduł komunikacji, który pozwoli na wysyłkę wiadomości przez aplikację i SMS bezpośrednio z Twojej aplikacji biznesowej. Możesz powiadamiać kontrahentów o statusie realizowanych spraw lub wysyłać powiadomienia, prośby o kontakt itp.

i wyślij 60 wiadomości gratis