Komunikacja mobilna dla szkół

Zbuduj dobre relacje z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Platforma mProfi i komunikacja mobilna SMS umożliwia dwukierunkowy przepływ informacji, co pozwoli Ci na zdobycie zaufania i zbudowanie bliskich więzi z rodzicami.

Załóż konto w mProfi i wyślij 60 SMSów gratis

Przykładowe sytuacje, w których sprawdzi się komunikacja mobilna przy pomocy mProfi:

zebrania rodziców

ważne wydarzenia

informacje o wycieczkach

uroczystości

niezbędne przybory

akcje higieniczne

zmiana godzin otwarcia

dni wolne

otrzymane przez ucznia oceny

frekwencja

Korzyści jakie daje mProfi

WZMOCNIENIE RELACJI

ZBUDOWANIE ZAUFANIA

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

NOWOCZESNY WIZERUNEK PLACÓWKI

Przykładowe zastosowania mProfi w szkołach i przedszkolach

Informowanie o spotkaniach z rodzicami

 

Powiadomienia SMS są formą komunikacji coraz częściej docenianą przez rodziców. Szczególnie widać to podczas wywiadówek, na które zostały wcześniej wysłane przypomnienia SMS z informacją o dacie, godzinie spotkania i numerze Sali. Na tych zebraniach frekwencja jest zawsze wyższa niż na tych komunikowanych wyłącznie przez uczniów.

arrow-right

Komunikacja rodziców z placówką

 

Równie ważną rolę odgrywa komunikacja w drugą stronę, czyli do placówki, np. rodziców z przedszkolem. Zgłaszanie nieobecności i dokonywanie rozliczeń za niewykorzystane świadczenia może odbywać się wręcz automatycznie.

 

„Zgłaszanie nieobecności mojego dziecka poprzez SMS o dowolnej porze stanowi dla mnie duże ułatwienie” – wyjaśnia mama Olka -„Wcześniej, gdy syn zaczynał gorączkować wieczorem, musiałam czekać do następnego dnia, by rano dodzwonić się do przedszkola, co często już umykało w porannym zabieganiu podczas wyjścia do lekarza”

Komunikacja SMS z różnymi grupami

 

mProfi umożliwia szybką i prostą komunikację z wykorzystaniem SMS wprost na telefony rodziców z wielu grup lub klas jednocześnie. Odbiorcy wiadomości mogą być przypisani do odpowiednich grup strukturalnych, np. wg grup lub klas swoich dzieci lub funkcyjnych, np. rada rodziców lub komitet organizacyjny wycieczki.

arrow-right

Przeprowadzenie ankiety lub głosowania wśród rodziców

 

Doskonale w tych obszarach sprawdza się serwis mPriofi.pl, który dodatkowo umożliwia przeprowadzanie ankiet i głosowań wśród rodziców.

Komunikacja w organizacji z kadrą nauczycielską

 

Oprócz komunikacji zewnętrznej, rozwiązanie znajduje również wiele zastosowań w komunikacji z kadrą nauczycielską do informowania np. o: zmianach w grafikach zajęć, zastępstwach, bieżących sprawach organizacyjnych i pilnych komunikatach.

 

„Przypominam o dniu otwartym dla rodziców, które odbędzie się w najbliższy piątek w godzinach od 17 do 19 – dyrektor szkoły”

arrow-right

Informowanie o płatnościach

 

Informacje o wysokości opłat za dany miesiąc lub przypomnienia o zaległych płatnościach przekazywane poprzez powiadomienia SMS są szczególnie skuteczne i najmniej pracochłonne. Nie ma konieczności wykonywania dziesiątek telefonów i informowania indywidualnie każdego.

 

„Przypominamy o zaległości z płatnością za przedszkole za sierpień, bardzo prosimy o jej niezwłoczne uregulowanie. Z wyrazami szacunku, dyrekcja szkoły.”

Rekomendacje klientów, którzy organizują szkolenia z mProfi

Dzięki usłudze SMS znacznie wzrosła jakość komunikacji w naszej placówce. Mam gwarancję że zarówno rodzice, jak nauczyciele odczytują przekazywane wiadomości. Rodzice potwierdzają, że dzięki wysłanemu SMS-owi pamiętają o ważnych szkolnych wydarzeniach, co nie sprawdzało się gdy komunikowaliśmy się poprzez e-mail. Jestem z tego narzędzia bardzo zadowolona

Marta Miłuńska
Dyrektor Chrześcijańskiej Szkoły i Przedszkola Daniel
Załóż konto w mProfi i wyślij 60 SMSów gratis