Głosowania Online

Organizuj głosowania w czasie rzeczywistym i wyświetlaj natychmiast wyniki na telebimie lub stronie online. Bez specjalistycznego sprzętu i obsługi. Bez limitu liczby uczestników, wystarczą ich własne telefony komórkowe.