Głosowania Zdalne

Głosowanie zdalne pozwoli Ci szybko i niskim kosztem przeprowadzić głosowanie uchwał, postanowień i innych decyzji organów kolegialnych. Twórz wirtualne karty do głosowania, wysyłaj je do członków rady nadzorczej, wspólników czy akcjonariuszy, analizuj wyniki.