MATERNA Communications członkiem KIKE

MATERNA Communications członkiem KIKE

6 maja 2020 decyzją Zarządu KIKE (Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej) nasza firma dołączyła do jej grona członków. Jako organizacja non profit KIKE skupia się na wspieraniu rodzimego rynku telekomunikacyjnego w sektorze MŚP.
Wśród działań podejmowanych przez tę izbę gospodarczą są inicjatywy legislacyjne, organizowanie konferencji tematycznych, podejmowanie wspólnych działań marketingowych.
Po blisko 20 latach budowania i prowadzenia firmy MATERNA Communications w Polsce nauczyliśmy się, że w pojedynkę nasze możliwości działania są ograniczone. Tutaj mam na uwadze między innymi dialog w wśród firm naszej branży, w tym operatorów komórkowych. A jest o czym rozmawiać, bo w ostatnich latach nasiliły się przypadki nadużyć z wykorzystaniem SMSów, linków w wiadomościach, czyli phishingu.
Wdrożyliśmy procesy automatycznego wykrywania linków w przesyłanych wiadomościach. Każdy przypadek potencjalnych nadużyć jest analizowany. W skrajnych przypadkach blokujemy takie dalsze wysyłki, zgłaszamy do odpowiednich służb w Policji i zespołu CERT (Computer Emergency Response Team z strukturach NASKU).
Uczestnictwo z KIKE daje nam możliwość wymiany doświadczeń w walce z tego typu przestępstwami. Jednocześnie mamy możliwość wpływania na tworzone prawo w Polsce. Właśnie kończą się konsultacje branżowe związane z projektem nowej ustawy regulującej rynek telekomunikacyjny i elektroniczny w Polsce. Prawo Komunikacji Elektronicznej- bo tak nazywać się będzie nowa ustawa zastępująca dotychczasowe Prawo Telekomunikacyjne, zawierać ma zapisy z nami konsultowane.
Praca nad zabezpieczaniem systemów informatycznych z jakich korzystamy nie kończy się. Będąc w KIKE mamy dostęp do szerokiej wiedzy, którą chcemy i będziemy implementować dla Klientów, których obsługujemy.
Mam nadzieję, że przez kolejne 20 lat

Piotr Herman
Dyrektor Zarządzający

Piotr Herman

Brak komentarzy

Nie ma możliwości komentowania dla tego wpisu.