Rich Communications Services (RCS)

Z uwagi na powszechny dostęp do Internetu, w tym także poza miejscem zamieszkania, wiele osób komunikuje się z bliskimi (lub z markami) za pomocą komunikatorów internetowych, takich jak Messenger czy WhatsApp. Tradycyjne wiadomości tekstowe (SMS-y) jednak wciąż mają swoje zastosowania i nie można powiedzieć, że zostały w pełni wyparte przez komunikatory.